Колектив

/ Staff /

Коллектив

Сакович Василь Микитович

Sakovych Vasyl Mykytovych

Сакович Василий Никитович

д.м.н., професор

/ M.D., Professor / д.м.н., профессор

Професор кафедри, відповідальний за роботу з клінічними ординаторами та аспірантами, лікар вищої категорії

Назва дисертаційної роботи д.м.н.: «Клініко-імунобіохімічні особливості перебігу герпетичних кератитів, їх лікування та профілактика ускладнень» (2006)

Сердюк Валерій Миколайович

Serduk Valeriy Mykolayovych

Сердюк Валерий Николаевич

д.м.н., професор

/ M.D., Professor / д.м.н., профессор

Професор кафедри, директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, заслужений лікар України, лікар вищої ківаліфікаційної категорії.

Назва дисертаційної роботи д.м.н.: «Клініко-експериментальне обгрунтування нейропротекції в комплексі лікування хворих на первинну відкритокутову глаукому» (2016)

Тимофєєв Микола Миколайович

Tymofeyev Mykola Mykolayovych

Тимофеев Николай Николаевич

к.м.н., доцент

/ Ph.D., Docent (Assistant Professor) /

к.м.н., доцент

Доцент кафедри; відповідальний за лікувальну роботу, за цивільну оборону; відповідальний за діловодство по кафедрі; лікар вищої категорії

Назва дисертаційної роботи к.м.н.: «Стан акомодаційно-конвергентної системи у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку в умовах адаптації до зорового навантаження» (1987)

Клопоцька Наталія Георгіївна

Klopotska Natalia Georgiivna

Клопоцкая Наталья Георгиевна

к.м.н., доцент

/ Ph.D., Docent (Assistant Professor) /

к.м.н., доцент

Доцент кафедри; в.о. завідувача кафедри, відповідальна за навчально-методичну роботу, відповідальна за сайт; відповідальна за ISO; профорг кафедри; співробітник приймальної комісії; лікар вищої категорії

Назва дисертаційної роботи к.м.н.: «Ефективність лікування різних видів амбліопії у відповідності з добовими біологічними ритмами зорового аналізатора» (2003)

Дунаєва Мілана Валеріївна

Dunaieva Milana Valeriivna

Дунаева Милана Валерьевна

к.м.н., доцент кафедри

/ Ph.D., Docent (Assistant Professor) of the Department /

к.м.н., доцент кафедры

Доцент кафедри, відповідальна за інтернатуру, лікар вищої категорії.

Назва дисертаційної роботи к.м.н.: «Оцінка ефективності пелоідотерапії в лікуванні помутнінь рогової оболонки» (1996)

Гарькава Наталія Анатоліївна

Garkava Natalia Anatoliivna

Гарькавая Наталья Анатольевна

асистент, к.м.н.

/ Assistant, Ph.D. / ассистент, к.м.н.

Керівник СНТ кафедри, секретар кафедральних зборів, відповідальна за роботу з англомовними студентами, за курси тематичного удосконалення лікарів; лікар вищої категорії.

Назва дисертаційної роботи к.м.н.: «Патологічні зміни судин ока в учасників робіт на ЧАЕС» (2010)

Аліфанов Ігор Сергійович

Alifanof Igor Sergiyovych

Алифанов Игорь Сергеевич

асистент

/ Assistant / ассистент

Відповідальний за наукову роботу, за техніку безпеки; відповідальний за виховну роботу зі студентами; лікар вищої категорії.

Готується до захисту дисертації на ступінь кандидата медичних наук

Алексєєва Олена Віталіївна

Alexeyeva Olena Vitaliivna

Алексеева Елена Витальевна

асистент

/ Assistant / ассистент

Відповідальна за ведення електронного журналу; лікар першої категорії.

Готується до захисту дисертації на ступінь кандидата медичних наук

Завроцька Оксана Валеріївна

Zavrotska Oksana Valeriivna

Завроцкая Оксана Валерьевна

старший лаборант кафедри

/ Senior Assistant /

старший лаборант кафедры

Котляр Ірина Валентинівна

Kotlyar Iryna Valentinivna

Котляр Ирина Валентиновна

лаборант кафедри

/ Laboratory Assistant /

лаборант кафедры