Медицина

Інформація до уваги студентів

(тематичні плани лекцій та практичних занять, перелік тем для самостійного вивчення, практичних навичок, критерії оцінювання, порядок відпрацювань пропущених занять, список рекомендованої літератури)

Informatia_m_ukr.pdf

Методичні розробки до практичних занять

Metod_Prac_u_m.pdf

Методичні розробки для самостійної підготовки

Metod_Ind_u_m.pdf

Перелік питань до практичних занять

Pyt_med_u 2019-20.pdf

План засідань гуртка з офтальмології

Gurtok_u_r_en.pdf